Just nu arbetar jag delvis med Storbrunnsprojektet. (Tidigare var jag projektanställd, men sedan arbetet gått in i en mindre aktiv fas gör jag istället konsulttimmar för Kultur- och fritidsförvaltningen). Här ansvarar jag för det exteriöra och interiöra skyltsystemet. Jag jobbar parallellt med inredningsarkitekt Jonas Linder, för att säkerställa en genomtänkt helhet i husets alla visuella delar. (Det är även jag som formgett alla pressbilder, logotyp, folder, fasadvepa och rollups som hittills använts för Storbrunn).

Mina tidigare uppdrag för kommunen är t ex Tillväxtstrategin och Handlingsplanen från 2015, där jag stod för hela leveransen inkl. form, foto och tryck. I kommunens bildbank finns även ett antal imagebilder från min kamera, som jag ofta ser i era kanaler. (Kul) :-)


Under de kommande veckorna har jag även ett kampanjsamarbete för Instagram med det schweiziska företaget Victorinox. Uppdraget gäller foto och styling.

Mot slutet av maj hoppas jag kunna påbörja ett planerat projekt tillsammans med Östhammarshem. För dem ska jag utveckla en ny grafisk identitet som sedan ska följas upp med ny webbdesign, kundtidning och årsredovisning.

Även CG Beck-Friis Stiftelse har kontaktat mig för hjälp med en grafisk profil och hemsida. Detta uppdrag är planerat till våren.

Eventuellt kommer jag också att göra illustrationer för Stockholms Kooperativa Bostadsförening och stylinguppdrag för Granngårdens kundtidning.